Duże zainteresowanie wystawą grzybów w Słupsku

Data: 10-10-2018

        Około 1000 osób odwiedziło,  w ciągu dwóch dni, wystawę grzybów przygotowaną przez pracowników Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Zaprezentowano na niej  ponad 30 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.   Osobne stoisko poświecono grzybom nadrzewnym oraz porostom. Pierwszy dzień wystawy grzybów zorganizowano podczas jesiennych targów ogrodniczych na które tradycyjnie ściągają tłumy zwiedzających oraz kupujących. Frekwencja dopisała mimo niesprzyjającej spacerowaniu  pogody. Zwiedzający pytali przede wszystkim o cechy diagnostyczne przy rozpoznawaniu gatunków podobnych do siebie, z zainteresowaniem oglądali także  okazy borowika wysmukłego, przybysza z Ameryki. Wiele osób było zainteresowanych grzybami nadrzewnymi i porostami, ich różnorodnością i znaczeniem w świecie przyrody.

Drugi dzień wystawy był dedykowany szkołom i przedszkolom. Na spotkanie z grzybami przybyło 22 grupy dzieci i młodzieży. Przyszło także kilkanaście osób indywidualnych, niektórzy z zebranymi grzybami do oznaczenia.    

Oprócz zebranych naturalnych okazów, dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć, grzybów rzadkich oraz o dziwnych, ciekawych kształtach i barwach.  

O naszej wystawie pisała takze lokalna prasa 

https://gp24.pl/wystawa-grzybow-w-parku-krajobrazowym-dolina-slupi-wideo-zdjecia/ar/13558371

Organizacja corocznej wystawy grzybów odbyła się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Wywiad dlaGP24 fot. E.Ahmad
Wystawa grzybów fot. E.Ahmad
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Grafika 13: Duże zainteresowanie wystawą grzybów w Słupsku
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot.E. Ahmad
Wystawa grzybów fot. E.Ahmad
Wystawa grzybów fot. E.Ahmad
Wystawa grzybów fot. E.Ahmad
Wystawa grzybów fot. E.Ahmad
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. A.Kasprzak
Wystawa grzybów fot. E.Ahmad