Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 8 lutego 2020 zapraszamy na wędrówkę z Głosem Pomorza w plener
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 8 lutego 2020 zapraszamy na wędrówkę z Głosem Pomorza w plener
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

        Około 1000 osób odwiedziło,  w ciągu dwóch dni, wystawę grzybów przygotowaną przez pracowników Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Zaprezentowano na niej  ponad 30 gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.   Osobne stoisko poświecono grzybom nadrzewnym oraz porostom. Pierwszy dzień wystawy grzybów zorganizowano podczas jesiennych targów ogrodniczych na które tradycyjnie ściągają tłumy zwiedzających oraz kupujących. Frekwencja dopisała mimo niesprzyjającej spacerowaniu  pogody. Zwiedzający pytali przede wszystkim o cechy diagnostyczne przy rozpoznawaniu gatunków podobnych do siebie, z zainteresowaniem oglądali także  okazy borowika wysmukłego, przybysza z Ameryki. Wiele osób było zainteresowanych grzybami nadrzewnymi i porostami, ich różnorodnością i znaczeniem w świecie przyrody.

Drugi dzień wystawy był dedykowany szkołom i przedszkolom. Na spotkanie z grzybami przybyło 22 grupy dzieci i młodzieży. Przyszło także kilkanaście osób indywidualnych, niektórzy z zebranymi grzybami do oznaczenia.    

Oprócz zebranych naturalnych okazów, dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zdjęć, grzybów rzadkich oraz o dziwnych, ciekawych kształtach i barwach.  

O naszej wystawie pisała takze lokalna prasa 

https://gp24.pl/wystawa-grzybow-w-parku-krajobrazowym-dolina-slupi-wideo-zdjecia/ar/13558371

Organizacja corocznej wystawy grzybów odbyła się dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

 Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.