Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".

Data: 03-05-2015

   „Człowiekowi potrzeba przestrzeni, szumu lasu i śpiewu ptaków, by zgromadzić siły do dalszej drogi” (Katarzyna Ledwoń). Taka myśl przewodnia towarzyszyła tegorocznej edycji REGIONALNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO  „PTAKI – CUDAKI” zorganizowanego przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Panią Danutę Grzechnik i Małgorzatę Chudzińską w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy objętego patronatem przez WÓJTA GMINY KOBYLNICA Pana LESZKA KULIŃSKIEGO.                                                                            

Konkurs adresowany był do uczniów z klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych naszego regionu. Głównym celem konkursu była promocja Światowego Dnia Ziemi oraz propagowanie wśród dzieci i ich rodziców działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska a także rozwijanie ekspresji twórczej poprzez działalność plastyczną. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: prace przestrzenne- rzeźba ptaka oraz formy płaskiej – wykonanie pracy plastycznej.

Druga edycja podobnie jak i  pierwsza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Do organizatorów wpłynęły 102 prace z Przywidza, Kwakowa,  ze Szkół Podstawowych nr 1, 2, i 6 w Słupsku oraz z Kobylnicy. Zarówno rzeźby jak i prace plastyczne  zostały wykonane z materiałów odpadowych, różnymi technikami. Nadesłane prace zadziwiały pomysłowością i oryginalność. Wszystkie  prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku.

Powołana Komisja Konkursowa w składzie:

1.      Pani Katarzyna Lemańczyk – Urząd Gminy w Kobylnicy,

2.      Pani Monika Kwiatkowska – Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy,

3.      Pani Małgorzata Kazimierczak – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”,

4.      Pan Andrzej Grzybowski – Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów.

W kategorii rzeźba:

I nagrodę otrzymała Julia Żurawska, uczennica Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, II nagrodę otrzymał Adam Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Kwakowie, oraz Julia Żółć ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, III nagrodę przyznano Arturowi Zaborowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

W kategorii prac plastycznych nagrody przyznano:

I nagrodę Mai Piekarskiej ze Szkoły Podstawowej z Przywidza, II nagrodę Filipowi Pogorzalskiemu ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku, III nagrodę Zofii Rydzyńskiej ze Szkoły Podstawowej w Przywidzu. Komisja  również  nagrodziła małych artystów wyróżnieniami. Wyróżnienia otrzymali: Kinga Jęchorek (SP Kobylnica), Patryk Maroszek (SP Kobylnica), Sławomir Koźluk (SP Kobylnica), Tymoteusz Nizioł (SP Kobylnica), Sandra Giczewska (SP Przywidz), Olga Stasiak (SP Przywidz), Julia Pogorzalska (SP nr 6 – Słupsk), Paulina Wojtaszek (SP Kobylnica), Wiktoria Kiziukiewicz (SP Kobylnica), Martyna Kostuch (SP Przywidz). Organizatorki konkursu postanowiły przyznać dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 24 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Spotkanie poprowadziła wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnicy p. Ewa Solnikowska. Program uroczystości uatrakcyjnili uczniowie Technikum Leśnego w Warcinie reprezentujący Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych, którzy w sposób ciekawy opowiadali o swoich podopiecznych.  Na  uroczystość zaproszono również sponsorów, dzięki którym organizatorki mogły uhonorować laureatów pięknymi nagrodami i upominkami. Ogromne podziękowania za pomoc finansową i rzeczową składamy: Wójtowi Gminy Kobylnica p. Leszkowi Kulińskiemu, Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku p. Mariuszowi Chmielowi, Kierownikowi  Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” p. Marcinowi Millerowi, Dyrektorowi Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy p. Marcinowi Świdrowi, przedsiębiorcom z Kobylnicy p. Bogusławowi Seemannowi, p. Andrzejowi Seemannowi, przedstawicielowi Banku Spółdzielczego w Sławnie p. Teresie Czernichowskiej, Nadleśniczemu z Nadleśnictwa Leśny Dwór p. Januszowi Sterczewskiemu, Kierownikowi oddziału SKOK Stefczyka w Słupsku p. Paulinie Nowickiej.

Szczególne podziękowania należą się małym artystom ich opiekunom oraz rodzicom, dzięki którym można było podziwiać magiczne ptaki. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w trzeciej edycji konkursu.

 

                                                                                          Organizatorki konkursu

                                                                                          Małgorzata Chudzińska

                                                                                             Danuta Grzechnik

Grafika 1: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 2: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 3: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 4: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 5: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 6: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 7: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 8: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 9: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".
Grafika 10: Dzień Ziemi z "Ptakami cudakami".