Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi”

Data: 10-02-2011
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Ferie w Parku Krajobrazowym „ Dolina Słupi” grafika
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku wspólnie z Parkiem Krajobrazowym „ Dolina Słupi” była organizatorem ferii zimowych dla dzieci. Pracownicy Parku wspólnie z Anią Szranc  i Jolantą Saweryn z biblioteki  przygotowały bogaty blok zajęć  dla dzieci. Zajęcia miały na celu rozbudzić w dzieciach tożsamość regionalną. Hasło spotkań brzmiało „ U nas też jest pięknie”.
    W pierwszym tygodniu ferii zimowych  w trakcie pogadanek , zabaw plastycznych i ruchowych  dzieci kształciły umiejętność czytania map, rozróżniania form ochrony przyrody. Dzieci zapoznały się
z różnymi przewodnikami turystycznymi, zasadami poruszania się po szlakach turystycznych. Zajęcia przeprowadzono wykorzystując publikacje otrzymane z Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.
     Drugi tydzień zajęć upłynął pod hasłem „ Pory roku W Dolinie Słupi”. Postanowiliśmy przedstawić dzieciom świat zwierząt i roślin doliny środkowego biegu naszej rzeki. Przez tydzień były prowadzone w bibliotece różnorodne zajęcia edukacyjne, dramowe, plastyczne. Prezentowane były filmy o tematyce przyrodniczej, przedstawiano prezentacje multimedialne. Odbywały się konkursy przyrodnicze, prelekcje. Tworząc ten blok zajęć staraliśmy się uzmysłowić dzieciom fenologiczne zmiany następujące w kolejnych porach roku.
   Zorganizowana została również wycieczka nad rzekę Słupię, aby pokazać dzieciom sztuczne tarlisko oraz jak funkcjonuje przepławka dla ryb.  Tydzień zajęć podsumowano wizytą w sali edukacyjnej Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Do finału stanęły drużyny „ Jastrzębi”  i  „Gronostajów”. Drużyny miały wykazać  się zdobytą wiedzą , rozwiązać krzyżówkę oraz wykonać prace plastyczne. Zwycięzcom jak również pozostałym uczestnikom zajęć wręczono nagrody książkowe ufundowane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Urząd Miejski w Słupsku
 Dla dzieci spoza miasta Słupska organizowane były dwugodzinne  zajęcia edukacyjne  na wybrany przez nich temat. Prezentowany był bogaty blok filmów przyrodniczych połączony z pogadanką  o chronionych roślinach i zwierzętach występujących na terenie Parku.