Ferie zimowe w „Dolinie Słupi”

Data: 18-01-2012

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” zaprasza szkoły, przedszkola, świetlice do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. W trakcie trwania ferii zimowych zapraszamy do obejrzenia wystawy prezentującej najcenniejsze siedliska leśne w Parkach Krajobrazowych województwa pomorskiego. Autorami zdjęć oraz opisów siedlisk są pracownicy Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Wystawę można oglądać w godzinach 9.00- 15.30. Dla zorganizowanych grup proponujemy projekcje filmów przyrodniczych oraz zajęcia warsztatowe i terenowe. Na zajęcia warsztatowe optymalna wielkość grupy do 15 osób (max.20). Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne lub e-mailowe, osobą do kontaktu odpowiedzialną za edukację jest Anna Mariola Kasprzak 59 842 98 29, a.kasprzak@pomorskieparki.pl. Wszystkie szczegółowe terminy zajęć zamieszczane są na bieżąco w kalendarium na stronie Parku www.dolinaslupi.pl


Las to świetne miejsce do prowadzenia zajęć.