Film pt. ,,Natura się o(d)płaca"

Data: 07-06-2016

Film przedstawia bogactwo walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 znajdującących sie w granicach Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi" oraz korzyści jakie z tego tytułu wynikają.