Gimnazjaliści pochwalili się wiedzą o parkach krajobrazowych.

Data: 30-03-2015

Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”  był koordynatorem wojewódzkim XIV Ogólnopolskiego Konkursu  „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W województwie pomorskim do  konkursu przystąpiło 716 gimnazjalistów z 39 szkół. Etap wojewódzki, dzięki uprzejmości Wodociągów Słupskich odbył się w Centrum Edukacji Ekologicznej  na terenie słupskiej oczyszczalni ścieków. Uczniowie zmagali się z testem obejmującym zagadnienia z biologii, geografii, ekologii oraz wiedzy o parkach krajobrazowych naszego województwa. Trudną konkurencją było także  rozpoznawanie zdjęć chronionych gatunków zwierząt i roślin. Najlepsza okazała się drużyna z Brus (Zaborski Park Krajobrazowy)  nieco wyprzedzając  reprezentantów z Gimnazjum w Siemianicach ( Park Krajobarzowy "DolinaSłupi") i przedstawicieli Kaszubskiego Parku Krajobrazowego- Gimnazjum w Sierakowicach. Uczniowie z Brus będą reprezentowali województwo pomorskie na finale ogólnopolskim w Zielonej Górze.

W klasyfikacji indywidualnej najlepsze wyniki osiągnęły: Weronika Osowska z Brus, Agata Barcikowska z Siemianic i Wiktoria Zasada z Krokowej.

Nasi goście odwiedzili salę edukacyjną Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, gdzie wykład o przeszłości naszej rzeki wygłosił dr A. Orłowski, zwiedzili Muzeum Pomorza Środkowego  i słupskie przepławki.

Organizatorzy serdecznie dziękują za wsparcie organizacji konkursu: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, firmie „Wodociągi Słupsk”  Sp. z o.o.

 

W muzeum.
Gimnazjaliści z Siemianic.
Drużyna z  Brus.
Drużyna ze Starej Kiszewy.
Konkurs zacząć czas.
W trakcie konkursu.
W trakcie konkursu.
Rozpoznawanie gatunków.
Rozpoznawanie gatunków.
"Sędziowie liniowi" czyli koordynatorzy parkowi w trakcie pracy.
Organizatorzy i jury.
Najlepsi indywidualnie.
Najlepsi indywidualnie.
III miejsce- Gimnazjum z Sierakowic.
II miejsce- Gimnazjum z Siemianic.
I miejsce- Gimnazjum z Brus.
Wyklad w sali edukacyjnej Parku Krajobarzowego "Dolina Słupi"
Druzyna z Krokowej.
Na sztucznym tarlisku.
Prezentacja skanera i przepławki.
Zakończenie konkursu- wspólny obiad.