Gniazdowanie łabędzi krzykliwych w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 05-05-2016

        Na początku maja w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi" dokonano kontroli znanych stanowisk lęgowych łabędzi krzykliwych. Stwierdzono gniazdowanie 4 par tych ptaków. Łabędź krzykliwy należy do gatunków objętych szczególną ochroną w Unii Europejskiej, czego wyrazem jest umieszczenie w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej. W Polsce pierwszy lęg tych łabędzi odnotowano w 1973 roku w dolinie Biebrzy, natomiast w  Parku gniazduje od 2008 roku. Zainteresowanych historią zasiedlenia Parku przez łabędzie krzykliwe oraz szczegółami biologii lęgowej zapraszamy do lektury artykułu w „Gawronie” z 2012 roku Nr 4/12 (65).

            W 2014 roku na terenie całej Polski stwierdzono 99-112 par, rozmieszczonych w niemal wszystkich regionach kraju, w tym najliczniej na pojezierzach (Pomorze, Warmia i Mazury, Wielkopolska), a także w dolinie Baryczy. W Polsce gatunek ten wykazuje wzrost rozpowszechnienia oraz  liczebności populacji, w tempie 11% rocznie (Biuletyn Monitoringu Przyrody Nr 13 2015/1).  Przykładem tego jest stabilna sytuacja par gniazdujących w Parku, a także stopniowy wzrost ich liczby.   

           Łabędzie krzykliwe budują duże gniazda w miejscach trudnodostępnych - najczęściej na torfowiskach, śródleśnych i śródpolnych oczkach wodnych. W okresie lipca-sierpnia zaplanowano kolejne kontrole, celem stwierdzenia udatności lęgów oraz liczby wyprowadzonych młodych.

 

                                                                                                                                                                                             Tekst -

                                                                                                                                                                                    Marek Ziółkowski

 

Łabędź krzykliwy na gnieździe, fot. M. Ziółkowski
Łabędź krzykliwy, fot. M. Ziółkowski
Para łabędzi krzykliwych, fot. M Ziółkowski