,,GOGOLEWKO" - nowym rezerwatem przyrody!

Data: 04-04-2018

         21 marca 2018 r. jedno z cenniejszych mokradeł  w  naszym regionie doczekało się ochrony rezerwatowej!!!

     Sam obiekt wzbudził zainteresowanie już około 15 lat temu w trakcie prowadzonej przez Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi" i Klub Przyrodników inwentaryzacji mokradeł, która odbyła się w ramach projektu pt. ,,Czynna ochrona ekosystemów bagiennych na terenie PKDS i jego otuliny”. Wtedy to, podczas przeglądania map satelitarnych, uwagę zwróciła sporych rozmiarów – bo licząca ok. 37 ha, powierzchnia, w dodatku znacznie zarośnięta. W gęstwinie, głównie wierzb i brzóz, przyrodnicy szybko dopatrzyli się bardzo rzadkiego i zagrożonego siedliska torfowiska alkalicznego, skupiającego cały wachlarz botanicznych rarytasów. Z niezwykle cennych przedstawicieli mszaków stwierdzono takie gatunki jak:  błotniszek wełnisty, sierpowiec błyszczący, mszar nastroszony i błyszcze włosowate. Spośród roślin naczyniowych na uwagę zasługuje m.in. rodzina storczykowatych, reprezentowana przez:  kukułkę krwistą, k. Fuscha, k. plamistą oraz kruszczyka błotnego.

      Ciekawa jest geneza powstania mokradła – rozwinęło się w wyniku wypełnienia misy jeziornej osadami torfowymi. Świadczą o tym zdeponowane na dnie pokłady gytii organiczno-wapiennej i wapiennej. Miąższość torfów osiąga miejscami nawet 2 m!

      W przeszłości teren ten był użytkowany rolniczo, został pocięty gęstą siecią rowów melioracyjnych, a gdy zarzucono gospodarkę wkroczyła sukcesja roślinności i tym samym także proces zarastania. Z uwagi na nieprzeciętne walory ,,Gogolewka” już w 2003 r. rozpoczęto ochronę czynną, w ramach której, w celu spowolnienia odpływu wody z torfowiska, wybudowano 26 zastawek (dotacja Fundacji EkoFundusz). Wtedy także zainicjowano, trwające po dziś dzień, zabiegi koszenia. Wykonywane są późnym latem na części powierzchni, po rozsianiu się cennych gatunków roślin. Ich ideą jest przeciwdziałanie zarastaniu, jak również regeneracja cennych zbiorowisk roślinnych. Z  kolei w okresie zimowym,  od 2009 r., prowadzone jest usuwanie drzew i krzewów z powierzchni obiektu, zarówno w celu przeciwdziałania utracie wody, jak również zarastaniu powierzchni mokradła.

       Obecnie, dzięki ogromowi włożonej pracy,  ,,Gogolewko” cieszy oko nie tylko ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi, ale także krajobrazowymi. Nieleśną powierzchnię zajętą przez zbiorowiska łąkowe i turzycowo-mszyste urozmaicają pozostawione, głównie z myślą o faunie, kępy wierzb, brzóz, tudzież pojedyncze sosny - często o interesującym pokroju. Przy odrobinie fantazji krajobraz ten może przywoływać nieco egzotyczne skojarzenia.

     ,,Gogolewko” swój aktualny wygląd i stan w dużej mierze zawdzięcza Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, który od kilkunastu lat wspiera finansowo działania z zakresu czynnej ochrony przyrody. W 2016 r. cały obiekt dodatkowo włączono do realizowanego przez Klub Przyrodników projektu pt. ,,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” (projekt finansowany przez instrument finansowy Komisji Europejskiej LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W ramach w/w projektu, w 2017 r., wyremontowano ocalałe zastawki, przeprowadzono rozległą wycinkę drzew i krzewów oraz sporządzono dokumentację pod plan ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Gogolewko”.

 

 

Lokalizacja rezerwatu przyrody.
Atrakcyjny, zróżnicowany krajobraz, fot. E. Ahmad.
Krajobraz ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.
Krajobraz ,,Gogolewka", fot. E. Ahmad.
,,Gogolewko" w odsłonie jesiennej, fot. E. Ahmad.
Fitocenoza turzycowo-mszysta, mechowisko, fot. E. Ahmad.
Błotniszek wełnisty, fot. E. Ahmad.
Mszar krokiewkowaty, fot. E. Ahmad.
Sierpowiec błyszczący, fot. E. Ahmad.
Błyszcze włoskowate, fot. E. Ahmad.
Storczyk kukułka szerokolistna, fot. E. Ahmad.
Kukułki, fot. E. Ahmad.
Storczyk kruszczyk błotny, fot. E. Ahmad.
Kwitnące czarcikęsy łąkowe, fot. E. Ahmad.
Fitocenozy turzycowo-mszyste, mechowiska, fot. E. Ahmad.
Fitocenozy turzycowo-mszyste, mechowiska, fot. E. Ahmad.
Zbiorowisko bobrka trójlistkowego i torfowca obłego, fot. E. Ahmad.
Znaczne uwodnienie mechowisk, fot. E. Ahmad.
Wyremontowana zastawka na rowie melioracyjnym, fot. E. Ahmad.
Czerwończyk nieparek, fot. E. Ahmad.
Podczas koszenia, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia tuż po skoszeniu, fot. E. Ahmad.
Usuwanie krzewów, fot. E. Ahmad.
Po ścięciu wierzby, fot. E. Ahmad.