I znów... pohukuje nam włochatka!

Data: 09-05-2014
Sóweczka - najmniejsza europejska sowa, fot. J. Wysiński. grafika
Prowadzenie nasłuchów. grafika

Przez ostatnie dwa miesiące na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” prowadzono monitoring sów leśnych. Łącznie skontrolowano 7 obszarów kluczowych dla ich występowania. W marcu najwięcej uwagi poświęcono puchaczowi z uwagi na największą aktywność głosową tego gatunku, która ma miejsce w pierwszym kwartale roku. W kwietniu nasłuchy prowadzono pod kątem wykrycia włochatki oraz naszej najmniejszej sowy – sóweczki. Dodatkowo lokalizowano rewiry puszczyka.

Raz udało się usłyszeć puchacza, natomiast znalezione w innym miejscu jego pióro dowodzi na występowanie co najmniej dwóch rewirów tego gatunku. Dużo wrażeń dostarczyła sóweczka odnotowana na 3 stanowiskach, którą po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć. Po sezonie nieobecności znów odezwała się włochatka! Jej pohukiwanie dobiegało z 3 miejsc, co wskazuje na odbudowę populacji tego gatunku po zeszłorocznej, trudnej zimie. Niezmiennie do najczęściej słyszanych sów należą puszczyki - najpospolitsi przedstawiciele tej grupy ptaków.

Monitoring prowadzony był już 3 rok z kolei i stanowi kontynuację inwentaryzacji z lat 2004-2007. Dostarcza cennych danych na temat zmian liczebności i kondycji populacji poszczególnych gatunków sów, co jest niezwykle ważne w kontekście ich stopnia zagrożenia. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że puchacz, włochatka i sóweczka są przedmiotami ochrony na terenie ostoi ptasiej ,,Dolina Słupi”.