II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi

Data: 21-10-2010
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika
II Ogólnopolskie Liczenie Żurawi grafika

W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór. Ze wspólnych noclegowisk korzystają, aż do odlotu na zimowiska. W Polsce po raz drugi zorganizowano jesienne liczenie żurawi.

Polegało ono na policzeniu ptaków przebywających na noclegowiskach w trzech terminach: 10-12 września, 1-3 października i 15-17 października.

Na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” znane są cztery noclegowiska żurawi: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką. Dodatkowo blisko granicy Parku zlokalizowane jest noclegowisko na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami oraz na rozlewisku pod Darskowem. Liczenia żurawi zaczynaliśmy przed wschodem słońca (ptaki rozlatujące się na okoliczne pola) lub wieczorem (ptaki zlatujące się z pól na nocleg). W okresie od 10 do 12 września na terenie Parku nocowało łącznie 1310 żurawi, w tym pod Zajączkowem – 71 ptaków, pod Gałąźnią – 941, a pod Unichowem 298. Nie było żurawi na noclegowisku pod Brzezinką. Przy granicy Parku pod Jerzkowicami naliczyliśmy 214 żurawi, a pod Darskowem – 4. W tym czasie w całej Polsce stwierdzono ponad 50 tysięcy żurawi, z największymi skupieniami na Warmii z Mazurami i na Pomorzu Środkowym. Największe lokalne koncentracje – liczące po około 6 tysięcy ptaków – pochodziły z kluczowych noclegowisk w Słowińskim Parku Narodowym i w dolinie Baryczy oraz na mazurskim Bagnie Nietlice.

Podczas drugiego i trzeciego liczenia na terenie Parku nie stwierdziliśmy już nocujących żurawi. Wynikało to z zauważalnego intensywnego przelotu, który rozpoczął się po 23 września. Ptaki w dużych stadach przemieszczały się ich na zachód. W kraju, w trakcie drugiego liczenia odnotowano niecałe 65 tysięcy żurawi. Co ciekawe w północnej części kraju (z wyłączeniem zachodniej części Pomorza) nastąpił w tym czasie trzykrotny spadek liczby żurawi, czego potwierdzeniem są obserwacje z terenu Parku. Całkiem inaczej było na Pomorzu w części zachodniej, gdzie podczas pierwszego liczenia uzbierało się ledwo 5 tysięcy, a na początku października naliczonych zostało 20 tysięcy ptaków.

Wynik ponad 940 żurawi pod Gałąźnią należy uznać za całkiem niezły, stawiający to miejsce wśród najważniejszych noclegowisk w skali Środkowego Pomorza. Widok zlatujących lub rozlatujących się z klangorem ptaków sprawiał niesamowite wrażenie. Szkoda, że w październiku już ich nie spotkaliśmy.