III Ogólnopolskie Liczenie Żurawi

Data: 06-12-2011
Na noclegowisku pod Brzezinką grafika
Noclegowisko w Gałążni grafika
Para w locie grafika
Para z młodym grafika
Pielęgnacja przed noclegiem grafika
Rozlatujące się żurawie grafika
Rozlot z noclegowiska grafika
Stado w locie grafika
Żerująca para grafika
Żerujące żurawie grafika

Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny uczestniczyli w liczeniu żurawi na noclegowiskach. Jesienią ptaki te skupiają się w większe stada i intensywnie żerują przed wędrówką. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór. Ze wspólnych noclegowisk korzystają, aż do odlotu na zimowiska. W Polsce po raz trzeci zorganizowano jesienne liczenie żurawi. Polegało ono na policzeniu ptaków przebywających na noclegowiskach w trzech terminach: 9-11 września, 30 września -2 października i 14-16 października. Na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” znane są cztery noclegowiska żurawi: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką. Dodatkowo blisko granicy Parku zlokalizowane jest noclegowisko na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. Liczenia żurawi zaczynaliśmy przed wschodem słońca (ptaki rozlatujące się na okoliczne pola) lub wieczorem (ptaki zlatujące się z pól na nocleg). W okresie od 9 do 12 września żurawie wykorzystywały noclegowisko pod Gałąźnią i pod Unichowem. Nie było ptaków na noclegowisku pod Zajączkowem i Brzezinką. Duże stado nocowało przy granicy Parku pod Jerzkowicami. Pod koniec września obserwowany był intensywny przelot żurawi na zachód, na zimowiska. W związku z tym pustoszały noclegowiska w Parku. W trakcie kontroli na przełomie września i października kilkadziesiąt żurawi przebywało jeszcze pod Jerzkowicami, a tylko kilka pod Gałąźnią. Podczas trzeciego liczenia, w połowie października na terenie Parku nie stwierdziliśmy już nocujących żurawi. W porównaniu do poprzednich wyników liczeń w dalszym ciągu najważniejszym noclegowiskiem pozostają Zalewy Słupi pod Gałąźnią Małą. Nocuje tu ponad 600 ptaków, co przewyższa wartość progową kryterium C2 wynoszącą minimum 600 żurawi populacji wędrówkowej, do kwalifikacji obszaru jako ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym według IBA (Important Bird Areas). Drugim ważnym w skali Parku są noclegowiska pod Brzezinką i Jerzkowicami, które ze względu na bliskie położenie żurawie wykorzystują zamiennie. Jesienią tego roku ptaki nie nocowały pod Unichowem i Zajączkowem. Podobnie jak w latach poprzednich na przełomie września i października liczba nocujących żurawi radykalnie spadła, a w połowie października nie było już ptaków. Wyniki 3-letnich obserwacji wskazują na dużą rangę noclegowiska pod Gałąźnią, które kwalifikuje się do ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym według kryteriów IBA.