Inwentaryzacja gniazd bociana białego w 2016 roku

Data: 26-07-2016

       Inwentaryzację gniazd bociana białego  prowadzono od 11.07.2016 do 16.07.2016 roku. Młode bociany były różnej wielkości – począwszy od małych,  które ciężko było zobaczyć w gnieździe – skończywszy na takich, które już podskakiwały w celu rozprostowywania skrzydeł. Łącznie na terenie Parku skontrolowano 40 gniazd, w większości posadowionych na słupach energetycznych, pojedynczych drzewach, kominach, dachach oraz na sztucznych platformach.

      W trakcie inwentaryzacji stwierdzono,  że  zasiedlonych zostało 16 gniazd, natomiast z sukcesem lęgowym było ich tylko 9.

     Liczba zajętych gniazd wygląda podobnie jak w latach ubiegłych. Smuci niewielka liczba  młodych bocianów - odnotowano tylko 20 osobników.  Zdarzały się także gniazda pozbawione lęgu, ponieważ ptaki wyrzuciły wszystkie młode.

Grafika 1: Inwentaryzacja gniazd bociana białego w 2016 roku
Grafika 2: Inwentaryzacja gniazd bociana białego w 2016 roku
Grafika 3: Inwentaryzacja gniazd bociana białego w 2016 roku