Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

      Tegoroczna inwentaryzacja gniazd bociana białego przebiegła nietypowo ponieważ 10 lipca, kiedy przypadało liczenie, młode bociany były zbyt małe, aby je dokładnie zaobserwować i policzyć. Z tego powodu inwentaryzację  musieliśmy przesunąć o dwa tygodnie. Łącznie skontrolowano 40 gniazd na terenie P K "Dolina Słupi"  i w pobliżu  jego granic. Miejsca lokalizacji gniazd to słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa  kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy.

      W czasie kontroli stwierdzono,  że  zasiedlonych zostało 17 gniazd, natomiast z sukcesem lęgowym było ich tylko 12. Zajęcie gniazd wygląda podobnie jak w latach ubiegłych natomiast sukcesy lęgowe wypadły bardzo słabo, gdyż stwierdziliśmy tylko 22 młode  bociany.

Ciekawostką jest zajęte, po długiej nieobecności, z sukcesem (trzy młode) gniazdo w Krosnowie.