Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
akcja informacyjna
WFOSiGW
Pomorskie krEUje konkurs dla szkół średnich

     Tegoroczna inwentaryzacja gniazd bociana białego trwała od 9 do12 lipca. Łącznie skontrolowano 37 gniazd na terenie Parku i w pobliżu jego granic. Miejscami ich lokalizacji są słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa, kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy.

     W trakcie kontroli stwierdzono zasiedlenie 19 gniazd, z czego sukcesem lęgowym poszczycić się mogło tylko 12 – identycznie jak w poprzednim roku. Stwierdzono w nich łącznie 26 młodych bocianów. Należy także wspomnieć, że po długiej nieobecności bocianów sukces lęgowy odnotowano w Kwakowie (1 młody).