Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     W tym roku inwentaryzację gniazd bociana białego przeprowadziliśmy w okresie od 8 do 17 lipca. Łącznie skontrolowaliśmy 37 gniazd na terenie Parku i w pobliżu  jego granic. W czasie kontroli stwierdzono,  że  zasiedlonych zostało, podobnie jak w ubiegłym roku, 19 gniazd. Z sukcesem lęgowym było ich 13 - o jedno więcej niż w 2019 r., co z kolei dało wynik 28 młodych bocianów, czyli o dwa więcej niż w roku poprzednim. Tradycyjnie miejsca lokalizacji gniazd stanowią słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa  kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy.

   Zajęcie gniazd wygląda podobnie jak w latach ubiegłych, natomiast najwięcej młodych, bo 4 sztuki, liczyło gniazdo w Kruszynie.

   Smutną ciekawostką jest utrata lęgu w Osiekach Bytowskich z powodu śmierci jednego z bocianów. Tam, po dwuletniej przerwie w sukcesach lęgowych, w 2019 roku miały trzy młode.