Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     Inwentaryzację gniazd bociana białego przeprowadziliśmy, jak co roku, w pierwszej połowie lipca. Łącznie skontrolowaliśmy ponad 30 gniazd na terenie Parku i w pobliżu  jego granic. Okazuje się,  że  zasiedlonych zostało znacznie mniej gniazd niż w latach poprzednich, ponieważ tylko 16, natomiast z sukcesem lęgowym - jedynie 10. Młodych bocianów naliczyliśmy 25. Liczba ta jest zbliżona do poprzednich lat. Przewagę w lokalizacji gniazd stanowią słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa,  kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy.

     Pomimo tego, że liczba zajętych gniazd znacznie zmalała, na szczęście sukces lęgowy wygląda podobnie do lat ubiegłych. Spadła również liczba odwiedzanych gniazd. Smutną informacją jest niedokończony lęg w Krosnowie z powodu śmierci jednego z bocianów, który zginął, prawdopodobnie, w wyniku uderzenia pioruna. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, w sąsiednim gnieździe w Osiekach Bytowskich.