Inwentaryzacja gniazd bociana białego w 2021 roku

Data: 15-07-2021

     Inwentaryzację gniazd bociana białego przeprowadziliśmy, jak co roku, w pierwszej połowie lipca. Łącznie skontrolowaliśmy ponad 30 gniazd na terenie Parku i w pobliżu  jego granic. Okazuje się,  że  zasiedlonych zostało znacznie mniej gniazd niż w latach poprzednich, ponieważ tylko 16, natomiast z sukcesem lęgowym - jedynie 10. Młodych bocianów naliczyliśmy 25. Liczba ta jest zbliżona do poprzednich lat. Przewagę w lokalizacji gniazd stanowią słupy energetyczne, dachy budynków, pojedyncze drzewa,  kominy przemysłowe oraz sztuczne platformy.

     Pomimo tego, że liczba zajętych gniazd znacznie zmalała, na szczęście sukces lęgowy wygląda podobnie do lat ubiegłych. Spadła również liczba odwiedzanych gniazd. Smutną informacją jest niedokończony lęg w Krosnowie z powodu śmierci jednego z bocianów, który zginął, prawdopodobnie, w wyniku uderzenia pioruna. Podobna sytuacja miała miejsce rok temu, w sąsiednim gnieździe w Osiekach Bytowskich.

 

Dorosły bocian biały w gnieździe, fot. J. Wysiński.
Młode bociany można rozpoznać po ciemnym kolorze dzioba, fot. J. Wysiński.