Inwentaryzacja zimowisk nietoperzy

Data: 14-02-2012
Zimujący nocek Natterera. grafika
Przydomowa piwnica typu ,,ziemianka". grafika
Mopek, nietoperz z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. grafika
Inwentaryzacja studni. grafika
Sprawdzanie ukryć w starym tunelu kolejowym. grafika

Wzorem lat ubiegłych, w pierwszej dekadzie lutego, na terenie naszego Parku przeprowadzono inwentaryzację zimowych obiektów, w których hibernują nietoperze. Kontrola zimowisk trwała łącznie siedem dni i tradycyjnie odbywała się w obecności członków koła chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" pod nadzorem dr Mateusza Ciechanowskiego.

W sumie skontrolowano około 30 obiektów. Łącznie odnotowano ponad 50 osobników, reprezentujących 4 gatunki. Najliczniej występowały gacki brunatne i nocki Natterera. Na uwagę zasługuje obecność mopka, cennego gatunku z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, należącego do gatunków zimnolubnych.

Najwięcej osobników stwierdzono w monitorowanej od kilku lat nieczynnej hydroforni, gdzie zimowało 14 przedstawicieli 3 gatunków. Udział procentowy poszczególnych taksonów zimujących nietoperzy na przestrzeni lat zwykle wygląda podobnie. Fluktuacjom ulega ich liczebność. W tym roku obserwuje się spadek liczebności zimujących nietoperzy. Uważa się, że stan ten jest spowodowany wystąpieniem nietypowej i ostrej zimy (brak śniegu i mrozu do stycznia, potem gwałtowny atak mrozów i śniegu z bardzo niskimi temperaturami). Znaczna część nietoperzy może chronić się w głębokich, niedostępnych szczelinach. Takie zimy mogą być także przyczyną wzrostu śmiertelności tej grupy zwierząt.

Częstymi miejscami zimowania nietoperzy są przydomowe piwnice wolnostojące (typu ziemianka) oraz piwnice zlokalizowane pod budynkami gospodarczymi i mieszkalnymi. Niezwykle ważną dla nas kwestią jest przychylność właścicieli obiektów, dzięki których uprzejmości możliwa jest kontrola tych zimowisk.