Jesienne koncentracje żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 17-09-2019

     Na początku września pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” przeprowadzili monitoring liczebności żurawi na noclegowiskach. Jak co roku, skontrolowali miejsca noclegowe: na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką oraz na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. W miejscach tych, jesienią, żurawie  gromadzą się w duże stada. W ciągu dnia ptaki żerują na polach, natomiast noc spędzają gromadnie na wspólnych noclegowiskach.

      Na noclegowisku pod Gałąźnią Małą odnotowano ponad 1000 żurawi. Znacznie mniej ptaków przebywało na noclegowisku pod Jerzkowicami. Nie odnotowano nocujących żurawi pod Brzezinką. Monitoring będzie kontynuowany w drugiej połowie września oraz na początku października. 

 

Na noclegowisku fot.M.Ziółkowski