Konkurs wiedzy o Parku

Data: 04-04-2011
Przy drzewie pomnikowym grafika
Zamek wodny w Gałąźni Małej grafika

Konkurs wiedzy o Parku

Park Krajobrazowy Dolina Słupi” wraz z Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego organizują konkurs pt. ,,Park Krajobrazowy ,,Dolina Słupi” – przyrodnicze dziedzictwo regionu”. Celami konkursu są: popularyzacja własnego regionu, kształtowanie postaw proekologicznych, uwrażliwianie na piękno walorów przyrodniczych oraz kształtowanie więzi z otaczającą przyrodą. W konkursie udział bierze 6 szkół gimnazjalnych. Składa się on z trzech etapów.

W ramach pierwszego miały miejsce eliminacje wewnątrzszkolne w wyniku których wyłoniono 5-osobowe zespoły. Na początku marca rozpoczął się drugi etap konkursu. W salce edukacyjnej Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat walorów przyrodniczych Parku i jego otoczenia. Na koniec poszczególne zespoły rozlosowały tematy prezentacji multimedialnych, które mają opracować, a następnie przedstawić w ostatnim etapie konkursu.

28 marca zorganizowano wycieczkę po terenie Parku, której głównym celem było poznanie jego środowiska przyrodniczego, szczególnie pod kątem wylosowanych tematów konkursowych. Pomimo niesprzyjającej pogody udało się niemal w pełni zrealizować plan wyjazdu. W pierwszej kolejności udano się nad zalew w Łysomicach – uważany za jedno z największych godowisk płazów na terenie Parku. Tu zaprezentowano uczestnikom przejścia dla płazów oraz urządzenie spustowe wody, wykonane w ramach projektu czynnej ochrony płazów. Przy okazji nawiązano do definicji użytku ekologicznego, przede wszystkim w kontekście ochrony tego typu ekosystemów. Szczególne zainteresowanie wzbudził zlokalizowany w pobliżu pomnikowy dąb, który posłużył jako tło do niejednej fotografii. Następnym przystankiem była Gałąźnia Mała. Jadąc w jej kierunku, podziwiano malownicze krajobrazy pól i lasów. Na miejscu czekała ścieżka przyrodnicza Gałąźnia Mała, należąca do najbardziej interesujących tras wędrówek pieszych naszego Parku. Tutaj uczestnicy mieli okazję poznać m.in. zbiorowiska leśne związane z dolinami rzecznymi, dowiedzieć się jakie można spotkać na tym terenie gatunki roślin i zwierząt oraz usłyszeć o przyrodniczych skutkach zabudowy hydrotechnicznej. Niezapomnianych wrażeń widokowych dostarczył odcinek ścieżki biegnący przez rezerwat przyrody ,,Dolina Huczka”, z przełomową doliną strumienia Huczek i wyeksponowaną w terenie osadą wczesnośredniowieczną. Można było tu dostrzec pierwsze symptomy wiosny - zaczynający kwitnąć okaz wawrzynka wilczełyko (Daphne mezereum), wychylające się spod zeszłorocznych liści przylaszczki (Hepatica nobilis) oraz liczne egzemplarze paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare). Na samym końcu znajdowała się atrakcyjnie wkomponowana w krajobraz elektrownia wodna, której zwiedzenie stanowiło ostatni element wycieczki.

Finał konkursu, będący jednocześnie ostatnim jego etapem, odbędzie się 3 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku. Tego dnia zaprezentowane zostaną konkursowe projekty, quiz, podsumowanie i wręczenie nagród.

Po zakończeniu konkursu do szkół zostaną dostarczone płyty z prezentacjami multimedialnymi w celu udostępnienia ich ogółowi uczniów w ramach godzin wychowawczych.