Kontrola gniazd bociana białego

Data: 09-08-2011
Gniazdo na platformie zlokalizowanej na słupie energetycznym z 4 młodymi bocianami. grafika
Gniazdo zlokalizowane na starym kominie. grafika
Gniazdo zloakalizowane na drzewie. grafika

W lipcu na terenie Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” jego pracownicy przeprowadzili kontrolę gniazd bociana białego. Gniazda tego gatunku zakładane są głównie na terenach zamieszkałych przez ludzi, bądź w ich pobliżu. Miejscami lokalizacji są często dachy budynków, kominy przemysłowe i pojedyncze drzewa. W ostatnich czasach obserwuje się coraz częstsze budowanie gniazda na słupach elektroenergetycznych, co z wiadomych powodów stanowi znaczne niebezpieczeństwo dla tych ptaków. W celu uchronienia bocianów przed kontaktem z prądem gniazda instaluje się na platformach zaopatrzonych w specjalne wysięgniki. W przypadku gniazd usytuowanych na drzewach, działaniem umożliwiającym ponowne ich zajęcie przed bociany jest obcinanie odrastających gałęzi.

W sumie skontrolowano 40 gniazd, z czego zajętych przez bociany było 20. Sukces lęgowy stwierdzono w 16 gniazdach. Łącznie odnotowano 43 młode bociany. Najczęściej można było spotkać po 2 młode bociany w gnieździe, choć trafiały się i 4. Wynik ten nie różni się znacznie od lat poprzednich. Wielu cennych informacji dotyczących zarówno gniazd, jak i samych bocianów uzyskano od miejscowej ludności, która często zżywa się z ptakami, każdego roku niecierpliwie wyczekując ich przylotu oraz śledząc poczynania boćków do momentu odlotu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu dowiedziano się np. czy obecnie puste gniazdo było wcześniej odwiedzane i przez ile ptaków, dlaczego nie ma młodych w gnieździe, czy były złożone jaja itp.

Obecnie mamy okres, w którym młode bociany uczą się latać, co grozi różnego rodzaju kontuzjami. Aby udzielić pomocy rannemu bocianowi najlepiej zgłosić ten fakt do najbliższego ośrodka zajmującego się leczeniem i rehabilitacją zwierząt. Można także zwrócić się o pomoc do urzędu gminy.

Poniżej zamieszczony jest link do strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zawierający wykaz ośrodków rehabilitacji zwierząt w Polsce:

http://www.gdos.gov.pl/files/OP/WYKAZ-OSRODKOW1907.pdf