Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

        W Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi” skrzynki rozrodcze dla nietoperzy rozmieszczone są na terenie trzech nadleśnictw: Leśny Dwór, Bytów i Łupawa. Zamontowane są głównie w jednowiekowych monokulturach sosnowych w pobliżu zbiorników wodnych i mają za zadanie zastępować naturalne ukrycia (dziuple). Rozwieszone są skrzynki różnego kształtu i wykonane z różnych materiałów: styrobetonowe, trocinobetonowe, drewniane (typy: Issel, Stratmann, angielska, szczelinowa), w łącznej liczbie siegającej blisko 400. Interesujące są sporych rozmiarów drewniane budki szczelinowe, które zamontowane zostały głównie po to, aby potwierdzić występowanie mopka zachodniego.

       Tegoroczna kontrola, trwająca od 16 do 31 lipca, ponownie wykazła dominację karlika malutkiego i karlika większego jako mieszkańców rozwieszonych ,,sztucznych domków”. Pozwoliła także określić liczbę skrzynek przeznaczonych do remontu lub wymiany, aby mogły  posłużyć na kolejny sezon. Sporą niespodzianką była kolonia borowca wielkiego (8 szt.) w skrzynce styrobetonowej, stwierdzona w leśnictwie Unichowo. Zaskoczeniem okazała się także kolonia 19 gacków brunatnych w leśnictwie Mielno. Łącznie odnotowaliśmy 367 nietoperzy.