Kontrola skrzynek rozrodczych dla nietoperzy

Data: 30-07-2019

     Na terenie Parku, w ramach  prowadzonej już od 16 lat, czynnej ochrony nietoperzy zamontowaliśmy ok. 400 skrzynek  dla tych ssaków. Rozlokowane są tam, gdzie brakuje naturalnych ukryć (np. dziupli, spękanej kory) głównie w jednowiekowych monokulturach sosnowych, często w pobliżu zbiorników wodnych. Posiadają różne kształty oraz wykonane są z różnych materiałów.

     Tegoroczna kontrola trwała nieco dłużej, tj. od końca czerwca do 24 lipca. Towarzyszyły jej prace wykonywane pod nadzorem dr Konrada Wiśniewskiego z Zakładu Zoologii, Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku.  Naukowcy zbierali guano w celu wypłoszenia z niego bezkręgowców - głównie chrząszczy, roztoczy i zaleszczotków. Zebrane okazy zostaną oznaczone do gatunku, a informacje na ich temat posłużą do analiz naukowych.

     Wyniki kontroli  przerosły nasze oczekiwania, gdyż naliczyliśmy ponad pół tysiąca nietoperzy! Wśród nich dominowały karliki, ale nie zabrakło także borowców wielkich i nocków Natterera. Przeprowadzony monitoring pozwolił także określić liczbę ukryć przeznaczonych do wymiany, aby mogły  posłużyć w kolejnym sezonie.

Karliki w skrzynce szczelinowej, fot. J. Wysiński.
Karlik, fot. E. Ahmad.
Kolonia borowców,  fot. J. Wysiński.
Skrzydło karlika - cechy diagnostyczne, fot. E. Ahmad.
Kontrola skrzynki rozrodczej, fot. J. Wysiński.
Zbiór materiału badawczego, fot. J. Wysiński.
Zebrane guano, fot. J. Wysiński.