Kontrola skrzynek rozrodczych dla nietoperzy

Data: 23-09-2014

Kontrola skrzynek rozrodczych

W związku z niewielką liczbą naturalnych letnich ukryć dla nietoperzy, na terenie naszego Parku, rozwieszone są skrzynki rozrodcze. Umiejscowiono je głównie w monokulturach sosnowych, w pobliżu zbiorników wodnych. Przedmiotowe skrzynki są alternatywą dla naturalnych kryjówek i stanowią jedynie ich uzupełnienie. Łącznie rozwieszonych jest ponad 330 drewnianych kryjówek, które wykonane są z różnych materiałów i występują w 4 typach: Stratmann, Issel, angielski oraz trocinobetony. Tegoroczna kontrola ,,sztucznych domków”, trwająca od 17 do 25 lipca, potwierdziła dominację karlika większego i karlika malutkiego. Pozwoliła ona też określić liczbę skrzynek przeznaczonych do remontu lub wymiany pod katem przydatności na przyszły sezon. Łącznie stwierdzono prawie 300 nietoperzy, spośród których na szczególną uwagę zasługuje potwierdzenie występowania na terenie naszego Parku nocka łydkowłosego.

 

Kontrola skrzynki rozrodczej typu Stratmann.
Skrzydło nocka łydkowłosego.
Łapa nocka łydkowłosego.