Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
akcja informacyjna
WFOSiGW
Pomorskie krEUje konkurs dla szkół średnich

      Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, wraz z Leszkiem Szarzyńskim - leśniczym leśnictwa Miedzierza, skontrolowali trocinobetonowe ukrycia dla nietoperzy. Skrzynki rozmieszczone są w pobliżu drzewostanu porolnego, pierwsza kontrola stanu ich zasiedlenia odbyła się rok temu. Uzyskane dane potwierdzają celowość rozwieszania tego typu ukryć, ponieważ skrzynki są bardzo chętnie odwiedzane i zajmowane przez nietoperze, głównie borowce wielkie i karliki. Najczęściej są to pojedyncze sztuki, chociaż w jednej ze skrzynek stwierdziliśmy kolonię borowca wielkiego składającą się z 20 osobników.