Kontrola skrzynek trocinobetonowych w leśnictwie Miedzierza

Data: 14-09-2020

      Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, wraz z Leszkiem Szarzyńskim - leśniczym leśnictwa Miedzierza, skontrolowali trocinobetonowe ukrycia dla nietoperzy. Skrzynki rozmieszczone są w pobliżu drzewostanu porolnego, pierwsza kontrola stanu ich zasiedlenia odbyła się rok temu. Uzyskane dane potwierdzają celowość rozwieszania tego typu ukryć, ponieważ skrzynki są bardzo chętnie odwiedzane i zajmowane przez nietoperze, głównie borowce wielkie i karliki. Najczęściej są to pojedyncze sztuki, chociaż w jednej ze skrzynek stwierdziliśmy kolonię borowca wielkiego składającą się z 20 osobników.

 

Borowce wielkie w skrzynce trocinobetonowej, fot. L. Szarzyński.
Skrzynka trocinobetonowa, fot. J. Wysiński.