Kontrola zimowisk nietoperzy w 2020 r.

Data: 12-02-2020

     Jak co roku pracownicy Parku wspólnie z Członkami Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" w Gdańsku, w okresie od 3 do 8 lutego, przeprowadzili zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. Kontrola objęła około 30 piwnic znajdujących się na terenie Parku i jego otuliny. Należały do nich piwnice zlokalizowane pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, piwnice wolnostojące typu ,,ziemianka", stare studnie, tunel w nasypie kolejowym i stara hydrofornia.

     W wyniku tegorocznego monitoringu stwierdziliśmy 80 nietoperzy następujących gatunków: nocek Natterera, nocek rudy i gacek brunatny. Najliczniej reprezentowane były nocki Natterera i gacki brunatne.  Takie kontrole prowadzone są od 18 lat,  poprzedzają je działania czynnej ochrony w postaci zwiększenia ukryć (doklejanie cegieł dziurawek - hydrofornia i tunel), zabezpieczanie obiektów przed przemarzaniem (montaż nowych drzwi i okiennice - stara gorzelnia) oraz podnoszenie wilgotności w obiekcie przez wstawienie kuwet z piaskiem i wodą.

 

Nocek Natterera, fot. J. Wysiński.
Gacki brunatne, fot. J. Wysiński.
Gacki brunatne, fot. J. Wysiński.
Nocki Natterera, fot. J. Wysiński.
Nocki Natterera i nocki rude, fot. E. Ahmad.
Gacek brunatny, fot. E. Ahmad.