Kontrola zimowisk nietoperzy

Data: 22-02-2019

      W dniach od 5 do 10 lutego pracownicy Parku z pomocą członków koła chiropterologów  PTOP Salamandra przy Uniwersytecie Gdańskim przeprowadzili zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. Tegoroczna kontrola objęła około 30 piwnic znajdujących się na terenie Parku i jego otuliny, takich jak: piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, piwnice wolnostojące typu ziemianki, stare studnie, tunel w nasypie kolejowym i stara hydrofornia. 

     Kontrole są prowadzone od 2003 roku, poprzedzają je działania z zakresu czynnej ochrony w postaci zwiększania ukryć (doklejanie cegieł dziurawek), zabezpieczania obiektów przed przemarzaniem (nowe drzwi, okiennice) oraz podnoszenia wilgotności w obiekcie poprzez wstawienie wanien z piaskiem i wodą. Tegoroczna kontrola pozwoliła stwierdzić 138 osobników wśród których znaleźli się przedstawiciele czterech gatunków: nocka Natterera, nocka rudego, gacka brunatnego i mopka. Najliczniej reprezentowane były nocki Natterera i gacki brunatne. Naszych najcenniejszych mopków, w tym roku, naliczyliśmy tylko 4 osobniki. Stabilna liczba inwentaryzowanych nietoperzy oraz nowe kontrolowane obiekty świadczą o właściwie podejmowanych działaniach ochronnych przez pracowników Parku.

 

Gacek brunatny, fot. Józef Wysiński.
Nocki rudy i Natterera, fot. Józef Wysiński.
Kontrola piwnicy, fot. E. Ahmad.
Hibernujący nietoperz, fot. E. Ahmad.
Stara hydrofornia,fot. E. Ahmad.
Kontrola tunelu w nasypie kolejowym, fot. E. Ahmad.
Kontrola starej studni, fot. E. Ahmad.
Nocek Natterera, fot. E. Ahmad.
Nocek rudy, fot. E. Ahmad.