Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

  • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 21 marca 2020 rajd z "Głosem Pomorza" w plener do Gałąźni Małej
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi - 21 marca 2020 rajd z "Głosem Pomorza" w plener do Gałąźni Małej
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
    Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

      W dniach od 5 do 10 lutego pracownicy Parku z pomocą członków koła chiropterologów  PTOP Salamandra przy Uniwersytecie Gdańskim przeprowadzili zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. Tegoroczna kontrola objęła około 30 piwnic znajdujących się na terenie Parku i jego otuliny, takich jak: piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, piwnice wolnostojące typu ziemianki, stare studnie, tunel w nasypie kolejowym i stara hydrofornia. 

     Kontrole są prowadzone od 2003 roku, poprzedzają je działania z zakresu czynnej ochrony w postaci zwiększania ukryć (doklejanie cegieł dziurawek), zabezpieczania obiektów przed przemarzaniem (nowe drzwi, okiennice) oraz podnoszenia wilgotności w obiekcie poprzez wstawienie wanien z piaskiem i wodą. Tegoroczna kontrola pozwoliła stwierdzić 138 osobników wśród których znaleźli się przedstawiciele czterech gatunków: nocka Natterera, nocka rudego, gacka brunatnego i mopka. Najliczniej reprezentowane były nocki Natterera i gacki brunatne. Naszych najcenniejszych mopków, w tym roku, naliczyliśmy tylko 4 osobniki. Stabilna liczba inwentaryzowanych nietoperzy oraz nowe kontrolowane obiekty świadczą o właściwie podejmowanych działaniach ochronnych przez pracowników Parku.