Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

      Koszenie powierzchni obiektu realizowane jest od ponad dekady, jednak tegoroczne prace były na swój sposób wyjątkowe – stanowiły pierwsze działania z zakresu czynnej ochrony przyrody od czasu objęcia ,,Gogolewka” ochroną rezerwatową (21.03.2018 r.)! Wykonano je na postawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 lipca 2018 r. Poza tym sam termin, sposób oraz zakres wykonywania prac nie uległy zmianie w porównaniu do lat ubiegłych.

     Zabiegi wykonano późnym latem, po rozsianiu się cennych gatunków roślin. Polegały na ręcznym koszeniu wyznaczonej powierzchni rezerwatu – ok. 7 ha, zebraniu powstałej biomasy oraz wyniesieniu jej poza granice obiektu.

     Celem zabiegów jest utrzymanie dobrej kondycji niezwykle wartościowego przyrodniczo torfowiska alkalicznego, w obrębie którego występuje cała masa chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.

Działanie dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.