Koszenie w rezerwacie przyrody ,,Gogolewko"

Data: 22-10-2018

      Koszenie powierzchni obiektu realizowane jest od ponad dekady, jednak tegoroczne prace były na swój sposób wyjątkowe – stanowiły pierwsze działania z zakresu czynnej ochrony przyrody od czasu objęcia ,,Gogolewka” ochroną rezerwatową (21.03.2018 r.)! Wykonano je na postawie Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 lipca 2018 r. Poza tym sam termin, sposób oraz zakres wykonywania prac nie uległy zmianie w porównaniu do lat ubiegłych.

     Zabiegi wykonano późnym latem, po rozsianiu się cennych gatunków roślin. Polegały na ręcznym koszeniu wyznaczonej powierzchni rezerwatu – ok. 7 ha, zebraniu powstałej biomasy oraz wyniesieniu jej poza granice obiektu.

     Celem zabiegów jest utrzymanie dobrej kondycji niezwykle wartościowego przyrodniczo torfowiska alkalicznego, w obrębie którego występuje cała masa chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.

Działanie dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

 

,,Gogolewko" w trakcie trwania zabiegów, fot. E. Ahmad.
Część powierzchni tuż po skoszeniu, fot. E. Ahmad.
Część powierzchni do wykoszenia z silną ekspansją trzciny pospolitej, fot. E. Ahmad.
Powierzchnia z niezebraną biomasą, fot. E. Ahmad.
Wygląd powierzchni tuż po skoszeniu, fot. E. Ahmad.
Część powierzchni po wykonaniu prac, fot. E. Ahmad.