"KRAJ-w-OBRAZIE" rozstrzygnięcie konkursu.

Data: 21-06-2012
Wystawa w SOSW w Damnicy   grafika
"KRAJ-w-OBRAZIE" rozstrzygnięcie konkursu. grafika
"KRAJ-w-OBRAZIE" rozstrzygnięcie konkursu. grafika
"KRAJ-w-OBRAZIE" rozstrzygnięcie konkursu. grafika

"KRAJ-w-OBRAZIE" to tytuł konkursu plastycznego dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy i jego filii w Machowinie i Przytocku. Współpraca Ośrodka z Parkiem rozpoczęła się się w ubiegłym roku i trwa nadal owocując nowymi pomysłami.Oprócz udziału w konkursie uczniowie uczestniczyli w warsztatach, ucząc się rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu. Zajęcia terenowe dla dzieci z Ośrodka są szczególnie cenne, uczą je umiejętności wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie i zrozumienia wielu zależności. Mamy nadzieję, że nasz udział w życiu tych dzieci będzie przez nich zapamiętany jako fajna przygoda z przyrodą.

W konkursie wzięło udział 50 wychowanków, ponad 20 prac nagrodzono za szczególne  osiągnięcia artystyczne , natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Nagrody dofinansowane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.