„Krajobraz doliny Słupi- dzieło natury i rąk ludzkich”

Data: 06-06-2012
„Krajobraz doliny Słupi- dzieło natury i rąk ludzkich” grafika
„Krajobraz doliny Słupi- dzieło natury i rąk ludzkich” grafika
„Krajobraz doliny Słupi- dzieło natury i rąk ludzkich” grafika
„Krajobraz doliny Słupi- dzieło natury i rąk ludzkich” grafika
„Krajobraz doliny Słupi- dzieło natury i rąk ludzkich” grafika

31maja 2012 przeprowadziliśmy finał XXI Konkursu Wiedzy o Ochronie Przyrody i PK „Dolina Słupi”. Do konkursu zaprosiliśmy gimnazja z terenu Parku i otuliny. Nasze zaproszenie przyjęło 9 szkół. Konkurs poprzedzony był warsztatami w terenie, na których pokazaliśmy uczestnikom krajobrazy naszego parku, miejsca mało zmienione jak i te mocno przekształcone ręką ludzką. Szczególną uwagę poświęciliśmy ścieżce w Gałąźni Małej, znajdującej się w sercu naszego Parku. W Roku Krajobrazów Pomorza chcieliśmy zwrócić uwagę gimnazjalistów na zmiany dokonane w krajobrazie przez człowieka. W tym miejscu jest to szczególnie widoczne, kiedy Słupia znika z powierzchni Ziemi, żeby rurami dopłynąć na turbiny elektrowni. Jednocześnie tuż obok elektrowni ścieżka wiedzie przez rezerwat przyrody „ Dolina Huczka”, utworzony dla zachowania elementów przyrody nieożywionej oraz cennych biocenoz leśnych i źródliskowych, znajdują się zróżnicowane formy rzeźby terenu z ostrogą erozyjną Huczka wraz z procesami erozyjnymi zachodzącymi w niszach źródliskowych oraz w dolinach Huczka i Słupi.

Tematy związane z krajobrazem i jego zmianami przewijały się w zadaniach konkursowych. Indywidualnie najlepsi okazali się: Grzybowska Ilona z Gimnazjum nr 2 w Bytowie, wyprzedzając Wiktorię Orlancką z Gimnazjum nr 1 w Bytowie i Joanne Zimnochę z Niepoględzia. Drużyno najlepiej wypadli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Bytowie przed Czarną Dąbrówką i Niepoględziem.