Liczenie węgorzy w Słupi

Data: 10-06-2020

Pod koniec maja 2020 pracownicy Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Zakładu Ryb Wędrownych wraz z pracownikami Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zamontowali rynnę węgorzową do monitoringu węgorzy wstępujących do Słupi. Pułapkę chwytającą żywe węgorzyki zamontowano przy elektrowni obok przepławki przy starych Państwowych Zakładach Zbożowych na węźle wodnym w Słupsku.

 Pułapka zasilana jest wodą z tzw. Kanału Młyńskiego, stanowiącego lewostronną derywację rzeki Słupi długości 750 m, z ujęciem usytuowanym w km 33+150 tj. 97 m powyżej jazu głównego i ujściem do rzeki Słupi w km 32+284. Woda do kanału kierowana jest za pomocą jazu głównego na rzece Słupi. Natomiast jej poziom utrzymywany jest przez jaz przy Małej Elektrowni Wodnej.

Monitoring taki prowadzony jest na wszystkich rzekach pomorskich, w ramach realizowanego przez Unię Europejską programu monitoringu i ochrony węgorza europejskiego. Węgorzyki  schwytane w pułapkę po ich policzeniu i zmierzeniu są wypuszczane powyżej bariery hydrotechnicznej, by mogły kontynuować wędrówkę pod prąd rzeki Słupi. W naszej rzece od 2019 roku obserwujemy drastyczny spadek ilości migrujących węgorzy. W 2017 roku odłowiono 629 węgorzy, w 2018 - 1575 a w 2019 jedynie 63. Niestety początek monitoringu  z tego roku nie zapowiada się optymistycznie – do 10 czerwca odłowiliśmy jedynie 3 węgorze.

Rynna węgorzowa fot. J.Wysiński
Odłowiony węgorzyk fot. J. Wysiński