Liczenie Zimujących Ptaków Wodnych 2018 w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 29-01-2018

 

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Konradowo.

     Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejsza była kaczka krzyżówka (ponad 270 osobników). Poza tym obserwowano gągoły, nurogęsi i kormorany. Spotkano również wszystkie trzy gatunki łabędzi: nieme, krzykliwe i czarnodziobe. Atrakcją były obserwacje dwóch polujących bielików. Ptaki przesiadywały w koronach potężnych sosen, wypatrując zdobyczy. Wzlatywały również w powietrze i krążyły nad zbiornikiem. Pojawienie się bielików powodowało poruszenie i zamieszanie wśród kaczek, które w stadach zrywały się do lotu.

      W porównaniu do obserwacji z lat poprzednich odnotowano małą liczbę zimujących łabędzi niemych, zwłaszcza na Małej Krzyni. Być może, z powodu łagodnej zimy, łabędzie przebywały w rozproszeniu na różnych zbiornikach wodnych, które nie zamarzły. Atrakcyjność jeziora Mała Krzynia wynika z jego niezamarzania. Ze względu na stały dopływ silnego nurtu wody z elektrowni wodnej w Krzyni łabędzie przenoszą się tu dopiero po zamarznięciu dotychczasowych miejsc przebywania. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania krzyżówek, gągołów i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi są atrakcyjnym miejscem polowania.

Marek Ziółkowski

 

Łabędzie krzykliwe, fot. E. Ahmad.
Łabędzie krzykliwe, fot. E. Ahmad.
Łabędzie krzykliwe na Krzyni, fot. E. Ahmad.
Łabędzie krzykliwe lecące na żerowiska, fot. E. Ahmad.
Para krzyżówek, fot. M. Ziółkowski.
Para gągołów, fot. M. Ziółkowski.