Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Witamy na oficjalnej stronie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" ***
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
WFOSiGW
akcja informacyjna

 

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Konradowo.

     Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejsza była kaczka krzyżówka (ponad 270 osobników). Poza tym obserwowano gągoły, nurogęsi i kormorany. Spotkano również wszystkie trzy gatunki łabędzi: nieme, krzykliwe i czarnodziobe. Atrakcją były obserwacje dwóch polujących bielików. Ptaki przesiadywały w koronach potężnych sosen, wypatrując zdobyczy. Wzlatywały również w powietrze i krążyły nad zbiornikiem. Pojawienie się bielików powodowało poruszenie i zamieszanie wśród kaczek, które w stadach zrywały się do lotu.

      W porównaniu do obserwacji z lat poprzednich odnotowano małą liczbę zimujących łabędzi niemych, zwłaszcza na Małej Krzyni. Być może, z powodu łagodnej zimy, łabędzie przebywały w rozproszeniu na różnych zbiornikach wodnych, które nie zamarzły. Atrakcyjność jeziora Mała Krzynia wynika z jego niezamarzania. Ze względu na stały dopływ silnego nurtu wody z elektrowni wodnej w Krzyni łabędzie przenoszą się tu dopiero po zamarznięciu dotychczasowych miejsc przebywania. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania krzyżówek, gągołów i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi są atrakcyjnym miejscem polowania.

Marek Ziółkowski