Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
akcja informacyjna
WFOSiGW

             Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Konradowo.    

                          Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejszy był łabędź krzykliwy i  kaczka krzyżówka. Po za tym obserwowano łabędzie nieme, gągoły, nurogęsi, czaple siwe i kormorany, a także perkozka. Atrakcją były obserwacje polującego bielika. Na zbiorniku Konradowo najliczniejsza była krzyżówka. Oprócz krzyżówek stwierdzono zimujące łabędzie nieme, łabędzie krzykliwe, gągoły, nurogęsi i kormorany


W porównaniu do obserwacji z lat poprzednich, odnotowano dużą liczbę zimujących łabędzi krzykliwych i łabędzi niemych. Dla łabędzi krzykliwych zbiornik Krzynia jest ważnym miejscem koncentracji zimowych w skali europejskiej. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania krzyżówek, gągołów i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi, są atrakcyjnym miejscem polowania.

                                                                                  Marek Ziółkowski