Liczenie Zimujących Ptaków Wodnych 2019 w PK „Dolina Słupi”

Data: 01-02-2019

             Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Konradowo.    

                          Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejszy był łabędź krzykliwy i  kaczka krzyżówka. Po za tym obserwowano łabędzie nieme, gągoły, nurogęsi, czaple siwe i kormorany, a także perkozka. Atrakcją były obserwacje polującego bielika. Na zbiorniku Konradowo najliczniejsza była krzyżówka. Oprócz krzyżówek stwierdzono zimujące łabędzie nieme, łabędzie krzykliwe, gągoły, nurogęsi i kormorany


W porównaniu do obserwacji z lat poprzednich, odnotowano dużą liczbę zimujących łabędzi krzykliwych i łabędzi niemych. Dla łabędzi krzykliwych zbiornik Krzynia jest ważnym miejscem koncentracji zimowych w skali europejskiej. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania krzyżówek, gągołów i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi, są atrakcyjnym miejscem polowania.

                                                                                  Marek Ziółkowski

                                   

Łabędzie na Małej Krzyni fot. M. Ziółkowski
Para nurogęsi fot. M. Ziółkowski
Łabędzie krzykliwe i krzyżówki fot. M. Ziółkowski