Liczenie Zimujących Ptaków Wodnych 2020 w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 03-02-2020

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. W połowie stycznia skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia, Konradowo i Zalewy Słupi.

     Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejszy był łabędź krzykliwy. Oprócz łabędzi krzykliwych stwierdzono tu również łabędzie nieme i czarnodziobe. Drugim pod względem liczebności gatunkiem była kaczka krzyżówka. Po za tym obserwowano czernice, gągoły, nurogęsi, perkozki, czaple siwe i kormorany. Atrakcją były obserwacje polujących bielików.

       Znacznie mniej ptaków przebywało na Małej Krzyni, Zbiorniku Konradowo i Zalewach Słupi.

      Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stałym miejscem zimowania łabędzi krzykliwych i niemych, krzyżówek, gągołów oraz nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których zbiorniki na Słupi są atrakcyjnym miejscem polowania. Stwierdzane corocznie koncentracje zimowe łabędzi krzykliwych wskazują na znaczenie Zbiornika Krzynia jako ważnego w skali europejskiej miejsca koncentracji ptaków zimujących tego gatunku.

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 Marek Ziółkowski

Czernica, fot. M. Ziółkowski.
Para nurogęsi, fot. M. Ziółkowski.
Ptaki na zbiorniku zaporowym Krzynia, fot. M. Ziółkowski.