Liczenie Zimujących Ptaków Wodnych 2021 w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”

Data: 27-01-2021

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskim liczeniu zimujących ptaków wodnych. 18 stycznia br. skontrolowali zbiorniki na rzece Słupi: Mała Krzynia, Krzynia i Zalewy Słupi.

     Jedynym zbiornikiem bez lodu była Mała Krzynia, gdzie przebywały łabędzie krzykliwe, łabędzie nieme, łyski oraz krzyżówki, które liczebnie dominowały.

     Najwięcej ptaków wodnych przebywało na zbiorniku Krzynia, na którym najliczniejszy był łabędź krzykliwy, następnie kaczka krzyżówka i łabędź niemy. Oprócz tego obserwowano gągoły, nurogęsi, czaple siwe i kormorany. Ciekawostką była grupka trzech bernikli kanadyjskich i jednej gęsi białoczelnej. Nad całością ptactwa krążyły dwa bieliki. Wszystkie ptaki skoncentrowane były na wpływie Słupi do J. Krzynia, ponieważ pozostała część jeziora była zamarznięta. Na Zalewach Słupi najliczniejsze były łabędzie krzykliwe.

     Dla łabędzi krzykliwych zbiornik Krzynia jest w dalszym ciągu ważnym miejscem zimowych koncentracji w skali europejskiej. Zbiorniki wodne na rzece Słupi są stale wykorzystywane do zimowego przebywania przez krzyżówki, gągoły i nurogęsi. Obecność dużej liczby ptaków wodnych wykorzystują bieliki, dla których tereny te są atrakcyjnym miejscem polowania.

Łabędzie krzykliwe, fot. E. Ahmad.
Łabędzie krzykliwe na zbiorniku Krzynia, fot. E. Ahmad.
Łabędzie krzykliwe w locie, fot. E. Ahmad.