Liczenie Zimujących Ptaków Wodnych.

Data: 13-01-2014
Stado łabędzi niemych na zbiorniku Krzynka. grafika
Kaczki krzyżówki. grafika
Obserwacje zimujących ptaków.  grafika

       W połowie stycznia, w ramach ogólnopolskiego liczenia ptaków wodnych, pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” po raz kolejny skontrolowali Zbiornik Krzynka, Krzynia i Konradowo. Pokonując pieszo trasę wzdłuż zbiorników, notowali stwierdzone gatunki ptaków i ich liczebności.

         W związku z tegoroczną, łagodną zimą okazało się, że zbiorniki zaporowe na rzece Słupi są w dalszym ciągu bardzo atrakcyjne dla łabędzi, natomiast znacznie mniej dla kaczek. Łącznie na Zbiorniku Krzynka i Krzynia zaobserwowano ponad 100 zimujących łabędzi niemych i krzykliwych. Bardzo mało było kaczek – naliczono od kilkunastu krzyżówek do ponad 20 gągołów na Zbiorniku Krzynia oraz kilka osobników krzyżówki, gągoła i nurogęsia na Zbiorniku Konradowo

         W porównaniu do poprzednich liczeń skład gatunkowy ptaków zimujących na zbiornikach wodnych na terenie Parku był zbliżony. W 2013 roku znacznie więcej zaobserwowano krzyżówek (liczebność powyżej 1000), nurogęsi i gągołów. Duży wpływ na taki stan mają warunki atmosferyczne. W przypadku łagodnych zim, a takowa jest obecnie, ptaki wodne licznie zimują w rozproszeniu na różnych zbiornikach wodnych. Mroźne zimy i zamarzanie wód powoduje ich migrację lub przemieszczanie się na niezamarzające odcinki rzek i zbiorników wodnych oraz na wody Morza Bałtyckiego. W ramach liczenia potwierdzono duże znaczenie zbiorników Krzynka i Krzynia jako zimowiska łabędzi niemych i łabędzi krzykliwych.

         Aktualnie organizatorem liczeń, których początki sięgają połowy lat 80-tych XX wieku, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.