Lokalne inicjatywy dla ochrony bioróżnorodności.

Data: 08-10-2010
Lokalne inicjatywy dla ochrony bioróżnorodności. grafika
Lokalne inicjatywy dla ochrony bioróżnorodności. grafika

4 października 2010 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyło sie seminarium „Bioróżnorodność rzeki Tugi”, będące podsumowaniem projektu „Bioblitz na Tudze – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki”.

Jest to bardzo ciekawy projekt, którego pomysłodawcą jest Salwinia Ekoklub przy Stowarzyszeniu Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski. Celem programu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Żuław oraz zwiększenie odpowiedzialności za rzekę Tugę, przez ludzi mieszkających nad jej brzegami. Nasi pracownicy uczestniczyli czynnie w tym projekcie, inwentaryzując florę rzeki i jej obrzeży na terenie Nowego Dworu Gdańskiego.

Podczas poniedziałkowego seminarium zaprezentowaliśmy nasze działania na rzecz ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych Parku, jako obszaru chronionego położonego w delcie Wisły. Wszelkiego rodzaju projekty i działania podejmowane przez pracowników Parku mają na celu ochronę jego bioróżnorodności, począwszy od prac badawczych, mających na celu rozpoznanie gatunków stanowiących o wybitnych walorach przyrodniczych regionu po identyfikację zagrożeń dla ich egzystencji. Stanowi to klucz do podjęcia właściwych zabiegów ochronnych (np. realizacja projektu „Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszarów wiejskich poprzez odtwarzanie i uzupełnianie korytarzy ekologicznych w żuławskiej części otuliny Parku”, wsiedlanie kuropatw). Ważny element stanowi szeroko rozumiana edukacja ekologiczna mieszkańców. Liczne pogadanki, prelekcje i zajęcia terenowe stanowią okazję do zapoznania się bogactwem organizmów występujących na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i wskazania zabiegów, które pozwolą na ich ochronę. Akcje porządkowe we współpracy z licznymi instytucjami z naszego terenu owocują poprawą stanu czystości środowiska i poprawą warunków bytowych roślin i zwierząt.