Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     Pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” zakończyli kolejny sezon monitoringu żurawi w miejscach jesiennych koncentracji. Skontrolowali noclegowiska położone na terenie Paku: na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą i na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami. W monitoringu wykorzystywany jest fakt gromadzenia się żurawi na noc na wspólnych noclegowiskach. Liczenia prowadzone były w trzech terminach: na początku i w połowie września oraz na początku października.

     Żurawie nocowały pod Gałąźnią Małą, gdzie na początku września odnotowano ponad 300 osobników. Nie zaobserwowano nocujących tu ptaków w połowie września i na początku października –  podobnie jak w latach ubiegłych, żurawie opuszczają w tym okresie teren Parku, odlatując w kierunku zimowisk. Nie stwierdzono ptaków pod Jerzkowicami, gdzie wyschło rozlewisko na torfowisku, będące miejscem noclegowym.

     W porównaniu do wcześniejszych lat odnotowano znacznie mniejsze koncentracje żurawi w Parku Krajobrazowym „Dolina Słupi”. Na noclegowisku pod Gałąźnią Małą gromadziło się w latach  poprzednich ponad 1000 żurawi, a w tym roku stwierdzono tylko ponad 300.