Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Dni otwarte funduszy europejskich
WFOSiGW
akcja informacyjna

      Pracownicy Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi” oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego, przy współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, kontynuowali monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych, który rozpoczęto w 2016 roku. W połowie grudnia 2018 r. skontrolowali miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków.

      Celem monitoringu jest ocena znaczenia miejsc koncentracji łabędzi krzykliwych, w tym noclegowisk i żerowisk, dla populacji migrującej i zimującej,  a także  określenie wpływu warunków atmosferycznych na liczebność stad żerowiskowych i ptaków zimujących. Tereny objęte monitoringiem zlokalizowane są jednocześnie w ptasich obszarach Natura 2000: Dolina Słupi i Wielki Sandr Brdy. Prace koordynowane są przez Marka Ziółkowskiego.

      Badania prowadzone w sezonach: 2016/2017 i 2017/2018 wykazały, że obydwa Parki są ważnym, w skali europejskiej, miejscem zimowania łabędzi krzykliwych. Monitoring stanowić będzie uzupełnienie wiedzy o zimowych koncentracjach tego gatunku.

      W trakcie kontroli, w połowie grudnia 2018 roku największe zgrupowanie żerowiskowe łabędzi krzykliwych, liczące ponad 980 osobników, stwierdzono przy granicy Parku Krajobrazowego ,,Dolina Słupi”. Na noclegowiskach, na terenie tego Parku, obserwowano łącznie ponad 760 osobników. W Zaborskim Parku Krajobrazowym odnotowano łącznie ponad 430 łabędzi krzykliwych, przebywających w ciągu dnia na jeziorach, przez które przypływają rzeki: Brda i Zbrzyca. W sezonie 2018/2019 badania kontynuowane będą w styczniu, w lutym i w marcu.

 

Marek Ziółkowski