Monitoring nietoperzy w PKDS, 2023 r.

Data: 15-02-2023

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią pracownicy Parku, wspólnie z członkami Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" w Gdańsku, ponownie przeprowadzili zimową kontrolę miejsc hibernacji nietoperzy. W tym roku towarzyszyli nam również studenci Akademii Pomorskiej w Słupsku. W terminie od 9 do 13 lutego br. skontrolowano około 30 piwnic znajdujących się na terenie Parku i otuliny. Należały do nich piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, piwnice wolnostojące typu ,,ziemianka”, stare studnie,  tunel w nasypie kolejowym i stara hydrofornia.

Łącznie naliczyliśmy 84 nietoperze, wśród których najliczniej występowały nocki Natterera i gacki brunatne. Poza tym odnotowano nocki rude, mopki zachodnie, mroczka późnego oraz po raz pierwszy zimą w naszym Parku – karlika.

Zimowy monitoring, realizowany już od 20 lat, poprzedza zabezpieczanie zimowisk. Temu służy wykonywanie prac chroniących konkretne obiekty przed zamarzaniem (np. wymiana okiennic, wstawianie nowych drzwi), czy okrywanie studni nową warstwą gałęzi świerkowych.

Karlik, fot. J. Wysiński.
Mopek zachodni, fot. Józef Wysiński.
Nocek Natterera, fot. Józef Wysiński.