Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi
  Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Dni otwarte funduszy europejskich
WFOSiGW
akcja informacyjna

      Na początku września pracownicy Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” rozpoczęli kolejny sezon monitoringu liczebności żurawi na noclegowiskach. Jak co roku skontrolowali miejsca noclegowe: na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa, na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką oraz na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami.

      W liczeniach wykorzystywany jest fakt gromadzenia się żurawi w większe stada, przed odlotem na zimowiska. W ciągu dnia ptaki żerują na polach, natomiast na noc gromadzą się na wspólnych noclegowiskach.

    Najwięcej żurawi odnotowano pod Gałąźnią Małą. Znacznie mniej ptaków wybrało noclegowisko pod Jerzkowicami. Nie odnotowano nocujących żurawi pod Brzezinką i Unichowem. Monitoring będzie kontynuowany w drugiej połowie września oraz na początku października.