Monitoring skrzynek rozrodczych dla nietoperzy w PK ,,Dolina Słupi"

Data: 24-08-2021

     Monitoring skrzynek rozrodczych, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, jak co roku przeprowadzono w drugiej połowie lipca. Łącznie skontrolowano około 400 ukryć: drewnianych, trocinobetonowych i styrobetonowych w kilku typach. Łącznie naliczyliśmy 413 nietoperzy. Jak zwykle królowały karliki, wśród których najliczniej występowały karliki malutkie i  karliki większe. W następnej kolejności plasowały się borowce wielkie i nocki Natterera.

     Skrzynki rozrodcze stanowią tylko ukrycia zastępcze i są uzupełnieniem naturalnych schronień, dlatego wykonuje się je z różnych materiałów, takich jak: drewno, trocinobeton i styrobeton. W trakcie monitoringu spisano również wszystkie uszkodzone skrzynki, które po sezonie zostaną naprawione lub wymienione na nowe aby mogły posłużyć naszym pupilom na kolejne lata.

Karlik, fot. Józef Wysiński.
Borowce wielkie, fot. Józef Wysiński.
Nocek Natterera, Józef Wysiński.