Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
Obchody 40-lecia istnienia PK "Dolina Słupi"
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     Monitoring skrzynek rozrodczych, na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”, jak co roku przeprowadzono w drugiej połowie lipca. Łącznie skontrolowano około 400 ukryć: drewnianych, trocinobetonowych i styrobetonowych w kilku typach. Łącznie naliczyliśmy 413 nietoperzy. Jak zwykle królowały karliki, wśród których najliczniej występowały karliki malutkie i  karliki większe. W następnej kolejności plasowały się borowce wielkie i nocki Natterera.

     Skrzynki rozrodcze stanowią tylko ukrycia zastępcze i są uzupełnieniem naturalnych schronień, dlatego wykonuje się je z różnych materiałów, takich jak: drewno, trocinobeton i styrobeton. W trakcie monitoringu spisano również wszystkie uszkodzone skrzynki, które po sezonie zostaną naprawione lub wymienione na nowe aby mogły posłużyć naszym pupilom na kolejne lata.