Monitoring sów leśnych

Data: 20-05-2015

     Zakończył się monitoring sów na terenie  Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Jak co roku, od kwietnia do początku maja, skontrolowano wybrane powierzchnie Parku pod kątem występowania sóweczki i włochatki. Oba te gatunki są zagrożone wymarciem i podlegają szczególnej  ochronie w ramach Dyrektywy Ptasiej. Odnotowywano również wszystkie stwierdzenie puszczyka – najpospolitszej sowy leśnej. Celem działania było określenie ich liczebności i porównanie otrzymanych wyników z danymi zebranymi we wcześniejszych latach.

    Prace terenowe polegały na prowadzeniu nasłuchów, w wytypowanych obszarach, jeszcze przed zachodem słońca. Tak wczesna pora była dostosowana do wieczorowej aktywności sóweczki, najmniejszej z naszych sów. Nasłuchy kontynuowano do późnych godzin nocnych. Łącznie zlokalizowano po 3 rewiry sóweczki i włochatki. Puszczyka odnotowano na 13 stanowiskach.

   Dzięki prowadzonemu monitoringowi uzyskano informacje o stabilności rewirów sów. Zarówno sóweczki, jak i włochatki oraz puszczyki, odzywały się często w tych samych miejscach co w latach poprzednich. Ma to istotne znaczenie w kontekście ochrony i zachowania w odpowiednim stanie fragmentów powierzchni leśnych, będących miejscami stałego przebywania zwłaszcza włochatek i sóweczek, gatunków zagrożonych w skali europejskiej.

   Najcenniejszym efektem monitoringu było potwierdzenie stopniowej odbudowy populacji włochatki po kryzysowym 2013 roku, w którym to nie stwierdzono jej  na kontrolowanych powierzchniach.  Zarówno w 2014 roku, jak i w trakcie tegorocznych badań, odnotowano  3 rewiry tego gatunku.  Natomiast  niepokoić może brak stwierdzenia sóweczki w od lat znanym obszarze jej występowania.

   Monitoring dostarcza cennych danych na temat zmian liczebności i kondycji populacji poszczególnych gatunków sów, co jest niezwykle ważne w kontekście ich stopnia zagrożenia i będzie kontynuowany w latach następnych. 

 

                                                                                                                                                                                     Marek Ziółkowski

                                                                                                                                                                                       Elwira Ahmad

Na nasłuchach.
Puszczyk, fot. M. Ziółkowski.