Monitoring sów w PKDS

Data: 31-05-2016

     Wzorem lat ubiegłych, w okresie od kwietnia do początku maja, na terenie naszego Parku  prowadzono monitoring występowania sów leśnych. Polegał on na wykonywaniu nasłuchów w obrębie wyznaczonych powierzchni. Kontrole terenowe  rozpoczynano przed zachodem słońca, a kończono w godzinach nocnych. Działanie to ma na celu śledzenie zmian populacji poszczególnych gatunków sów, ze szczególnym uwzględnieniem sóweczki i włochatki.

     Tegoroczny monitoring zaskoczył różnorodnością gatunkową, gdyż łącznie udało się wykryć  6 gatunków sów, takich jak: puchacz, włochatka, sóweczka, uszatka, płomykówka i puszczyk. W odniesieniu do lat ubiegłych nie odnotowano niepokojących zmian w populacji sów w granicach poszczególnych obszarów. Cieszy  zaobserwowany wzrost liczebności włochatki i sóweczki.  Do szczególnie cennych zaliczyć należy  odkrycie stanowiska płomykówki – gatunku zagrożonego w skali europejskiej, nie odnotowanego dotychczas na terenie Parku.

     Puchacz, włochatka i sóweczka należą do najcenniejszych gatunków ptaków na terenie PK ,,Dolina Słupi”, są również szczególnie chronione w ramach Unii Europejskiej. Dodatkowo wszystkie podlegają ochronie prawnej.  Reprezentują gatunki  zagrożone, ważne z punktu ochrony dziedzictwa przyrodniczego całej Europy. W związku z powyższym niesłychanie istotna jest kontrola stanu ich populacji oraz zmian zachodzących w siedliskach, które zamieszkują.

      Monitoring występowania sów leśnych prowadzony jest w naszym Parku nieprzerwanie od 2012 r. i stanowi kontynuację inwentaryzacji z lat 2004-2007. Chętnym dowiedzenia się więcej na temat sów z PK ,,Dolina Słupi” gorąco polecamy zamieszczony poniżej artykuł, przedstawiający występowanie sów w Parku.

Puszczyk (Strix aluco), fot. M. Ziółkowski.
Włochatka (Aegolius funereus), fot. G. Jędro.