Monitoring sukcesu tarła anadromicznych ryb łososiowatych w dorzeczu Słupi

Data: 15-09-2022

Wzorem lat ubiegłych we wrześniu pracownicy PKDS wraz z odbywającymi u nas praktyki studentami AP w Słupsku rozpoczęli badania sukcesu tarłowego łososi atlantyckich i troci wędrownych na znanych tarliskach w dorzeczu Słupi. Odłowy ryb prowadzimy na wcześniej zinwentaryzowanych tarliskach w dopływach Słupi, zawsze w tych samych miejscach i w tym samym czasie. Badania polegają na trzykrotnym przełowieniu prądem stałym 50 metrowego odcinka tarliska. Z takiego odcinka odnotowuje się gatunki i ilości wszystkich ryb i minogów, dodatkowo narybek ryb łososiowatych oraz objętych ochroną mierzy się, a następnie wszystkie złowione ryby wypuszcza do wody. W roku 2022 po raz pierwszy przełowiono zgodnie z metodyką wykonane przez nas w 2005 roku sztuczne tarlisko w ujściu Kanału Młyńskiego w Słupsku. Stwierdzono tam znaczne ilości narybku troci wędrownej, a co szczególnie cieszy także łososia atlantyckiego, lipienia, głowacza białopłetwego, co dowodzi skutecznego tarła tych bardzo cennych ryb w samym centrum Słupska. Badania potrwają do końca września 2022 roku

Odłowy narybkowe fot. E.Ahmad
Odłowy narybkowe fot. E.Ahmad
Odłowy narybkowe fot. E.Ahmad