Monitoring zimujących nietoperzy, 2024 r.

Data: 15-02-2024

W dniach od 5 do 11 lutego, na terenie Parku, trwał 21 z kolei zimowy monitoring nietoperzy. Kontrolą objęliśmy około 30 obiektów, w których wypatrywaliśmy śpiących lokatorów. Były to przeważnie piwnice wolnostojące, piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, hydrofornie, studnie i tunel w starym nasypie kolejowym. Ostatnie dni kontroli prowadziliśmy wspólnie z członkami Akademickiego Koła Chiropterologicznego PTOP ,,Salamandra" w Gdańsku. W wyniku tegorocznych liczeń stwierdziliśmy 90 nietoperzy, wśród których najliczniej występowały nocki Natterera i gacki brunatne. Cieszy również liczba 6 mopków zachodnich – przedstawicieli gatunku wpisanego do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Tradycyjnie, przed kontrolą, zabezpieczyliśmy niektóre zimowiska. W tym roku uszczelniliśmy studnie warstwami żerdzi i okrywy świerkowej oraz piwnicę w Gorzelni w Gałąźni Wielkiej.

Działanie dofinansowano ze środków  WFOŚiGW w Gdańsku.

Tekst: Józef Wysiński

Stara hydrofornia - zimowisko nietoperzy, fot. E. Ahmad.
Gacek brunatny, fot. E. Ahmad.
Kontrola piwnicy, fot. E. Ahmad.
Mopki zachodnie, fot. E. Ahmad.
Mopek zachodni, fot. E. Ahmad.
Kontrola przydomowej piwniczki, fot. E. Ahmad.
Nocek Natterera, fot. E. Ahmad.
Przydomowa piwniczka, fot. E. Ahmad.