Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

SŁUPSK
"Słupia - rzeka wiedzy" wirtualna wędrówka po naszej ekspozycji

Zapraszamy do wędrówki wzdłuż  biegu rzeki Słupi

akcja informacyjna
WFOSiGW

     W terminie od 2 do 6 lutego 2021 r. prowadziliśmy zimowy monitoring hibernujących nietoperzy. Jak co roku kontrolą objęto około 30 obiektów z terenu Parku i jego otuliny. Ze względu na trwającą pandemię nasze działanie miało nieco inny przebieg niż dotychczas. Ponieważ nie mogliśmy stworzyć większej grupy osób kontrolujących zimowe ukrycia, dlatego dwie osoby z naszego Parku sprawdzały: piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, piwnice wolnostojące typu ,,ziemianka”, tunel w nasypie kolejowym i hydrofornię, natomiast członkowie PTOP Salamandra przy Uniwersytecie Gdańskim zajęli się studniami.

     W wyniku przeprowadzonych kontroli naliczyliśmy 87 nietoperzy. Najliczniejsze były nocki Natterera, gacki brunatne i nocki rude.  Pociesza stwierdzenie mopka zachodniego, gatunku nieodnotowanego w ubiegłym roku. Podczas, realizowanego już niemal od 20 lat, monitoringu zwracamy również uwagę na stan obiektów, w których zimują nasi „pupile”.  Na tej podstawie planujemy działania mogące polepszyć warunki ich hibernacji.