Monitoring zimujących nietoperzy na terenie PK,,Dolina Słupi"

Data: 09-02-2021

     W terminie od 2 do 6 lutego 2021 r. prowadziliśmy zimowy monitoring hibernujących nietoperzy. Jak co roku kontrolą objęto około 30 obiektów z terenu Parku i jego otuliny. Ze względu na trwającą pandemię nasze działanie miało nieco inny przebieg niż dotychczas. Ponieważ nie mogliśmy stworzyć większej grupy osób kontrolujących zimowe ukrycia, dlatego dwie osoby z naszego Parku sprawdzały: piwnice pod budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, piwnice wolnostojące typu ,,ziemianka”, tunel w nasypie kolejowym i hydrofornię, natomiast członkowie PTOP Salamandra przy Uniwersytecie Gdańskim zajęli się studniami.

     W wyniku przeprowadzonych kontroli naliczyliśmy 87 nietoperzy. Najliczniejsze były nocki Natterera, gacki brunatne i nocki rude.  Pociesza stwierdzenie mopka zachodniego, gatunku nieodnotowanego w ubiegłym roku. Podczas, realizowanego już niemal od 20 lat, monitoringu zwracamy również uwagę na stan obiektów, w których zimują nasi „pupile”.  Na tej podstawie planujemy działania mogące polepszyć warunki ich hibernacji. 

Gacek brunatny, fot. J. Wysiński.
Gacek brunatny, fot. J. Wysiński.
Mopek zachodni, fot. J. Wysiński.
Nocek Natterera, fot. J. Wysiński.
Nocek rudy, fot. E. Ahmad.
Piwnica typu ,,ziemianka", fot. E. Ahmad.
Sprawdzanie cegieł dziurawek w jednym z obiektów, fot. E. Ahmad.