Monitoring zimujących ptaków wodnych w PKDS, 2024 r.

Data: 30-01-2024

Wzorem lat ubiegłych, w połowie stycznia, policzyliśmy zimujące ptaki wodne. Kontrolą objęto trzy zbiorniki na rzece Słupi -  Małą Krzynię, Krzynię i Konradowo.

Zbiornikiem całkowicie wolnym od lodu była Mała Krzynia. Tam, jak co roku, dominowały krzyżówki – 850 osobników, licznie występowały łabędzie krzykliwe i nieme oraz gągoły. Odnotowano także nurogęsi, kormorany, a także po jednym przedstawicielu dwóch gatunków czapli – siwej oraz białej.

Na Zbiorniku Krzynia wszystkie ptaki skoncentrowane były w rejonie wpływu Słupi do Krzyni, ponieważ pozostała część jeziora była zamarznięta. Dominowały tam łabędzie krzykliwe – niemal 300 osobników, z innych gatunków przebywały krzyżówki, łabędzie nieme i gągoły, jednak mniej licznie niż na Małej Krzyni. Do ciekawych należą obserwacje dwóch łabędzi czarnodziobych oraz dwóch perkozków. Wzrok obserwatorów przykuł widok ostrożnie poruszającej się po tafli lodu wydry, którą spłoszyły lądujące obok dwa okazałe bieliki.  

Zbiornik Konradowo był w całości zamarznięty, nie stwierdzono tam ptaków. Z wieloletnich badań wynika, że zbiorniki Mała Krzynia i Krzynia stanowią tradycyjne zimowisko ptaków wodnych, w tym łabędzi niemych i krzykliwych.  

Bieliki, fot. E. Ahmad.
Łyski, fot. E. Ahmad.
Koncentracja łabędzi krzykliwych i niemych oraz krzyżówek, fot. E. Ahmad.
Koncentracja łabędzi krzykliwych i niemych oraz krzyżówek,  fot. E. Ahmad.
Zbiornik Mała Krzynia, fot. E. Ahmad.
Łabędzie krzykliwe w locie, fot. E. Ahmad.
Krzynia, fot. E. Ahmad.
Skuty lodem Zbiornik Konradowo, fot. E. Ahmad.