Monitoring żurawi w dolinie Słupi

Data: 21-09-2012
Żuraw w locie, fot. K. Veith grafika
Żurawie na noclegowisku wczesnym świtem, przed rozlotem, fot. J. Wysiński grafika
Żerujące żurawie, fot. M. Żiółkowski grafika
Rozlot z noclegowiska. grafika

Monitoring żurawi w dolinie Słupi

Trwa monitoring żurawi na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. W połowie sierpnia i na początku września skontrolowano cztery noclegowiska: w dolinie rzeki Słupi pod Zajączkowem, na Zalewach Słupi pod Gałąźnią Małą, na torfowisku w okolicach Unichowa i na rozlewisku śródpolnym pod Brzezinką, a także zlokalizowane blisko granicy Parku: na torfowisku śródleśnym pod Jerzkowicami oraz na rozlewisku pod Darskowem.

W trakcie wędrówek żurawie zatrzymują się na zlotowiskach, tworząc skupiska liczące od kilkuset do kilkunastu tysięcy ptaków. Korzystają wówczas z noclegowisk, z których rano rozlatują się na żerowiska i do których wracają pod wieczór. Ze wspólnych noclegowisk korzystają, aż do odlotu na zimowiska.

We wrześniu na noclegowisku pod Gałąźnią Małą padł nowy rekord – ponad 1100 nocujących żurawi, co stawia to miejsce wśród najważniejszych noclegowisk w skali Pomorza. Widok zlatujących lub rozlatujących się z klangorem ptaków sprawiał niesamowite wrażenie. Prowadzone obserwacje podnoszą walory terenu Parku jako ostoi ptaków o znaczeniu europejskim. Monitoring będzie kontynuowany w drugiej połowie września i na początku października.