Montaż budek dla nietoperzy.

Data: 13-04-2012
Borowiec wielki, fot. J. Wysiński grafika
Nowa budka styro-betonowa, fot. J. Wysiński  grafika
Skrzynka rozrodcza typu Stratmann, fot. J. Wysiński grafika
Wymiana skrzynek rozrodczych, fot. J. Wysiński grafika
Uszkodzona skrzynka rozrodcza typu Stratmann, fot. J. Wysiński grafika
Borowiec wielki, fot. J. Wysiński grafika

W drugiej połowie marca w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi" rozpoczęto wymianę 30 uszkodzonych skrzynek rozrodczych typu Stratmann i montaż 26 (16 średnich i 10 małych) nowych budek styro-betonowych dla nietoperzy. Prace trwały do trzeciego kwietnia.

Skrzynki rozrodcze typu Stratmann służą nietoperzom, z bardzo dobrym skutkiem, już od ośmiu lat. Każdego lata stwierdza się w nich obecność około 300 nietoperzy – obecnie od ostatniego lata przedstawicieli sześciu gatunków. Najliczniej zajmowane są przez karliki większe i karliki malutkie, ale spotykane są również karliki drobne, gacki brunatne i od ubiegłego lata borowce wielkie. Dużym zaskoczeniem było stwierdzenie obecności nocka łydkowłosego, cennego gatunku z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Podczas wymiany skrzynek spotkaliśmy w niektórych przebywające nietoperze, były to borowce wielkie i gacki brunatne. Skrzynki monitorowane i wymieniane są na bieżąco, tzn. każdego roku.

Styro-betonowe budki rozrodcze zostały rozwieszone w Parku Krajobrazowym ,,Dolina Słupi” po raz pierwszy w czterech wytypowanych miejscach, przy istniejących już skrzynkach typu Stratmann. Ciszą się one dużym zainteresowaniem wśród nietoperzy, które chętnie je zajmują. Obecnie z niecierpliwością wyczekujemy lata. Być może kolejne kontrole  pozwolą na stwierdzenie innych gatunków nietoperzy, dotychczas jeszcze nie odnotowanych w rozwieszonych budkach.