„Na mapie świata jest takie miejsce...”

Data: 23-01-2014
Prace z 2013 roku.  grafika
Warsztaty teatralne dla uczestniików w 2013 roku. grafika

Konkurs „Na mapie świata jest takie miejsce...” 2014

Pod hasłem „Gdzie dom znalazły zwierzęta”

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy pięcioosobowe zespoły dzieci i młodzieży z klas IV - VI. Każdy zespół tworzy książkę, w której za pomocą prac plastycznych i fraszek, prezentuje sylwetki zwierząt objętych ochroną gatunkową, zamieszkujących PK „Dolina Słupi”. Wykaz zwierząt znajduje się na stronie:

http://www.dolinaslupi.pl/page,495,ochrona_gatunkowa_zwierzat

Na prace konkursowe czekamy do 4 kwietnia 2014 zapraszamy do współpracy biblioteki gminne i szkolne, które będą pełniły funkcję koordynatorów terenowych.

 Szczegółowy regulamin oraz informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane w zakładce konkursy.

http://www.dolinaslupi.pl/page,856,_Na_mapie_swiata_jest_takie_miejsce...2014__Pod_haslem_Gdzie_dom_znalazly_zwierzeta